Go to CoE

CoE NEWS
HIGHLIGHT
CODE Phuket : Training Android Application Development and Internet of Things NodeMCU

CODE Phuket : Training Android Application Development and Internet of Things No

CODE Phuket เรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาโปรแกรมแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทดีไวซ์ (Android Applicatinew

เปิดรับสมัครบัณฑิต AEC ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2

เปิดรับสมัครบัณฑิต AEC ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2

โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศ new

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำเสนอบทความทางวิชาการที่ Novi Sad ประเทศเซอเบีย

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำเสนอบทความทางวิชาการที่ Novi Sad ประเทศ

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเสนอบทความ LoRa Smart Parking for Phuket Smart City ที่ Novi Sanew

ด่วน!! ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ด่วน!! ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานคริ

ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล ซึ่งnew

รับสมัคร!! อบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ IoT

รับสมัคร!! อบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ IoT

โครงการพัฒนาเครือข่ายความเข้มแข็งด้านบริการวิชาการ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จั...

วิศวะคอมภูเก็ต แน่ไม่แพ้ใคร ผ่านเข้ารอบเสนอ โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคใต้ การแข่งขัน NSC 2017

วิศวะคอมภูเก็ต แน่ไม่แพ้ใคร ผ่านเข้ารอบเสนอ โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคใต้ การแ

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้านำเสนอผลงาน โครง...

งานแสดงผลงานนักศึกษา สาขา ICT-CoE ปีการศึกษา 2559 - Senior Project Showcase, ICT- CoE 2016

งานแสดงผลงานนักศึกษา สาขา ICT-CoE ปีการศึกษา 2559 - Senior Project Showcase, ICT

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว...

ประกาศรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ โคตา ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ประกาศรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ โคตา ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ

ประกาศรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษโคตา รอบที่ 2 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี GPAX มากกว่...

MORE
MORE

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต ต้อนรับโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) จังหวัดตรัง มาเยี่ยมชมภ ...more

ข่าวและกิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดโครงการ ฟื้นฟูแนวปะการังท้องทะเลในจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 17-18 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเข ...more

ประกาศนักศึกษา

ข้อปฎิบัติของบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อควรปฎิบัติของบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

...more

รับสมัคร นศ. ชั้นปีที่ 1

ประกาศรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ โคตา ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ประกาศรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษโคตา รอบที่ 2 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี G ...more

ข่าวรับสมัครงาน

Phuket Job Fair 2016 ห้าง homeWork สาขาภูเก็ต

เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้าง homeWork สาขาภูเก็ต

...more

index.php