เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาบรมราชินีนาถ
 
ขอจงทรงพระเจริญทุกคืนวัน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนทุกถิ่นไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เหล่าข้าพระพุทธเจ้า
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
เข้าสู่หน้าหลัก